Velkommen til Køge Golf Klub

 • 1
 • 2
 • 3

Spil på Nordbanen

Så er vinterbanen på Nordbanen sat i hi og er tilbage i sin oprindelige længde.
Banen er hcp. regulerende.

Administratinen
Køge Golf Klub

Logo

Ægteskabsturneringen 2019

I samarbejde med vor sponsor, SuperBrugsen i Havdrup (www.superbrugsenhavdrup.dk) byder vi

Velkommen til Ægteskabsturneringen 2019!

Efter 11 år under Sonja og Jan Vidgrens formidable ledelse af Ægteskabsturneringen, overtager vi ydmygt dette hverv. Det er en ”tung arv”, men vi vil gøre vort yderste for at turneringen bliver lige så god en sportslig, social og festlig oplevelse, som den har været gennem mange år i Køge Golf Klub.

De indledende spillerunder starter i år mandag den 6. maj, men tilmelding kan allerede nu foretages i Golfbox.
Sidste frist for tilmelding er søndag 28. april 2019.

Turneringsfee er kr. 350, som skal ”betales” ved tilmeldingen, men beløbet bliver først trukket på jeres konto, når de indledende runder starter.

Betingelser og retningslinjer, som er gældende for deltagelse i Ægteskabsturneringen, kan ses i Golfbox og på dette link.

Tilmeld jer allerede nu, men - som nævnt - allersenest søndag den 28. april.

Herefter vil rækkerne blive opdelt med 2 puljer i hver. Rækkeopdelingen foretages efter parrenes EGA handicap. Der vil max. blive 6 par i hver pulje, hvilket betyder, at hvert par max. skal aftale og spille 5 indledende matcher.

I den første uge i maj udsendes en mail med spilleplanen, hvor I kan se i hvilken række/pulje, I er kommet og fra mandag den 6. maj, kan I så bare ”aftale og spille løs”.

Alle indledende matcher skal være afviklet senest mandag 9. september. 

Semifinalerne afvikles i perioden tirsdag 10. september til og med mandag 23. september.  

Række-finalerne og dagens match for alle øvrige deltagere, spilles på afslutningsdagen lørdag den 28. september.

Der er ingen turneringsfee for at deltagelse i spillet på finaledagen, men deltagelse i afslutningsfesten med middag vil komme til at koste kr. 350 pr. par.

Vi håber, at både jer der tidligere har deltaget, og nye par har lyst til at deltage og melder sig til årets Ægteskabsturnering.

Har man spørgsmål eller kommentarer, skal I bare kontakte os.

Vi ønsker Jer en rigtig god sæsonstart på golfbanen.

 

Med venlig hilsen

Gitte & Heini Schärer

Tlf. 2012 6707
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

KoGKlogo

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
i Køge Golf Klub

Onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00
i klubhuset, Gl. Hastrupvej 12, 4600 Køge

Vedtægtsændring er behandlet på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2019, og vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte stemmer. Da der ikke var 2/3 af samtlige medlemmer fremmødt på den ordinære generalforsamling, kræver gennemførsel af vedtægtsændringen, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændring
 3. Eventuelt

 

Ad punkt 2: Vedtægtsændring

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af vedtægterne for Køge Golf Klub i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter Ligningslovens § 8a (momskompensation):

Nuværende § 23 i vedtægterne:
I tilfælde af klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen, ved simpel stemmeflerhed, bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder et almennyttigt formål, som bestemmes og udpeges af den siddende bestyrelse.

Foreslås ændret til:
I tilfælde af klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen, ved simpel stemmeflerhed, bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder en anden forening eller religiøse samfund mv. som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Modtageren bestemmes og udpeges af den siddende bestyrelse. 

 • Klik her for at se vedtægterne for Køge Golf Klub

 

På bestyrelsens vegne

Malene Bonavent
Sekretær

Grand opening i shoppen

Datoen for "Grand Opening" bliver den 16. marts 2019 fra kl. 12.00-15.00.
Desuden kan jeg kan fanges på mobil +325 621396091, indtil mit danske tlf. nr. kommer i brug. 

Glæder mig til at se jer alle 
 
Vh Jonas Therkildsen
Pro, Køge Golf Klub

Jens Torp

Ny golfmanager i Køge Golf Klub

Det er en stor glæde at kunne meddele, at bestyrelsen har ansat Jens Torp, som vores nye golfmanager. Jens starter hos os pr. 1.4.2019, men vil i resten af marts måned snuse lidt til Administrationens opgaver og få overdraget opgaver fra Anders Thorsen.
Jens Torp er 52 år, gift med Helle. De har 2 børn sammen og bor centralt i Køge. Jens har været medlem af Køge Golf Klub siden 1999.
Jens har i hele sin erhvervskarriere været beskæftiget med salg, marketing og strategi - og det er netop disse områder, vi gerne vil drage nytte af, for at øge kredsen af medlemmer, samarbejdspartnere og medlemmer i erhvervsklubben.
Sammen med kompetencerne hos kandidaterne til den nye bestyrelse, føler vi, at det er et rigtig godt hold, vi har fået sammensat.
Jens Torp vil præsentere sig selv på generalforsamlingen den 20.3.2019.

Mvh.

Bestyrelsen
Køge Golf Klub 

KoGKlogo

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
i Køge Golf Klub

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00
i klubhuset, Gl. Hastrupvej 12, 4600 Køge

 

Kandidater til bestyrelsen

I fortsættelse af indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 20. marts 2019 foreslår bestyrelsen følgende kandidater til valg:

Ad punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er Ole Steen Therkildsen samt Leif Larnkjær. 
Begge er villige til genvalg.

Endvidere skal der ske nyvalg i stedet for Michael Olsen (1 års periode) og Thomas Jensen (2 års periode)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Steen Therkildsen og Leif Larnkjær samt nyvalg af Rikke Thomassen for 1 års periode og Henrik Kyst for 2 års periode.

 

Til valg af suppleanter foreslår bestyrelsen Claus Lyster og Claus Oxfeldt.

 

For opstilling af kandidater gælder vedtægternes § 12.

 

Spisning inden generalforsamlingen

Der er mulighed for at spise i Restaurant Tee fra kl. 17.30 inden generalforsamlingen:

Menuen er stegt flæsk og persillesauce.
Pris 100,- kr. pr. person.

Tilmelding/bestilling til restauranten på tlf. 56 65 30 00 eller på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 18. marts kl. 12.00.

Golfmanager

Det er med beklagelse, at vi har modtaget meddelelse fra Anders Thorsen om, at han opsiger sin stilling som golfmanager i Køge Golf Klub med virkning pr. 31. marts 2019. Anders understreger i sin opsigelse, at han har nydt og værdsat samarbejdet med alle i klubben – de ansatte, de frivillige, samarbejdspartnere, gæster og alle andre der færdes i og omkring klubben, hvilket Anders siger tak for - og ønsker alt godt for klubben fremadrettet.  

Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak til Anders for hans indsats som golfmanager, og ønsker ham alt godt fremover. Afslutningsvis skal tilføjes, at bestyrelsen naturligvis nu arbejder på at finde en ny golfmanager, og vil informere herom så snart der er fundet en løsning. 

 

 

Mvh.

Bestyrelsen
Køge Golf Klub 

Køge Golf Erhvervsklub 2019

Datoer for årets matcher er:

 • Mandag den 20. maj
 • Mandag den 24. juni
 • Mandag den 19. august
 • Mandag den 16. septemberAdministrationen
Køge Golf Klub

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes i Køge Golf Klub onsdag den 20. marts 2019.

Sæt allerede nu X i kalenderen!

Administrationen
Køge Golf Klub

 

Pro & Proshop

Klubben har en velassorteret proshop med udstyr, tøj, sko og meget mere. Pro'en tilbyder endvidere lektioner.

For pro'ens egen hjemmeside
 
 

Klik her

Restaurant & Café

Det er en fornøjelse at byde dig velkommen i Café & Restaurant Tee, hvor fantastiske indre og ydre rammer, service, mad og vin går op i højere enhed!

Besøg Café & Restaurant Tee's egen hjemmeside, og se menu og udvalg

Klik her

Badeforhold

Der er fine bade- og toiletforhold til damer og herrer i underetagen i klubhuset, og efter en veloverstået runde kan vores gæster få udleveret badehåndklæder i restauranten.

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor

estate ny

Køge Golf Klub Sponsor
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Topmenu

Hovedmenu