Velkommen til Køge Golf Klub

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Udmeldelse 

Overgang til anden medlemskategori eller ønske om udmeldelse skal ske skriftligt til Administrationen med 1 måneds varsel til et regnskabsårs udløb ifølge § 7 i vedtægterne.

I henhold til gældende vedtægter betyder det inden den 1. december.

Ændringer der fremkommer efter denne dato, vil først være gældende ved næstkommende 1. december.

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor

KET Nordic 500px web

Delfi Technologies black web

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Topmenu

Hovedmenu