Velkommen til Køge Golf Klub

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Og vinderen af konkurrencen er ...

Vinderen af Køge Golf Klubs konkurrence, hvor man kunne indsende forslag til forbedringer til bestyrelsen er:

Jesper Wedersøe!

Jesper kan hente 2 flasker vin og 2 x greenfeebilletter på kontoret i vores åbningstid.
Vi siger tillykke!

 

Administrationen
Køge Golf Klub

Vintermåtter på Nordbanen

Fra fredag den 23. november 2018 spilles der på vintermåtter på Nordbanen og banen er derfor ikke længere hcp. regulerende.

Administrationen
Køge Golf Klub

Medlemskategorier og priser 2019

I Køge Golf Klub byder vi nye DGU-medlemmer hjertelig velkommen med overførsel af hcp fra gammel klub. Vi har flere medlemskategorier at vælge imellem, og henviser til Valg af medlemskab, hvor alle kategorier fremgår.

Aldersmæssig oprykning sker pr. 1. januar i det år, hvor medlemmet fylder år fx. skifter Mikro til Børn det år, hvor medlemmet fylder 7 år, som gældende for hele året.

Medlemskategorier og priser 2019 2


Ratevis betaling

Du har mulighed for at tilmelde dig ratevis betaling over 8 rater mod et administrationsgebyr på 50,- kr. pr. rate. Kontakt Administrationen hvis du ønsker dette i 2019.
Ratevis betaling kræver tilmelding til PBS.
Bemærk at hvis du i 2018 har været tilmeldt ratevis betaling, fortsætter du automatisk i 2019 - med mindre du melder fra til Administrationen.

 

Køge Golf Klub opkræver kontingent via PBS

For de medlemmer, der endnu ikke har tilmeldt sig til den automatiske PBS-betaling, vil kontingentet blive opkrævet manuelt med et administrationsgebyr på 100,- kr.
Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig til PBS, så gør det nu på dette link.
Kontingent vil blive opkrævet med forfaldsdato ultimo januar 2019.

Ægteskabsturneringen

Se billederne fra Ægteskabsturneringen - klik her.

Ny pro i Køge Golf Klub!

”Køgedreng” vender tilbage til klubben i Danmark

Det er med stor glæde, at bestyrelsen nu kan melde ud, at Jonas Therkildsen overtager hvervet som ny chef-pro i vores klub pr. 1 januar 2019.

 

Kort om Jonas

Jonas er 42 år, er gift med Oana og de har sammen en lille dreng William. De er i dag bosiddende i Luxemburg, hvor Jonas igennem de seneste 16 år har arbejdet som PGA-golftræner. Han har givet undervisningslektioner på tværs af sprog og medlemstyper fra elite og juniorer til medlemmer, der blot har en stor glæde ved at spille golf, og som kun har et ønske om at blive lidt bedre.

Jonas har været medlem i 35 år i Køge Golf Klub – indmeldt da han var 7 år, og tog efterfølgende sin uddannelse som PGA træner hos Peter Taylor. Han kender klubbens historie og mange af dens medlemmer.

 

Hvorfor valget faldt på Jonas

Der er selvfølgelig flere grunde – men den faglighed og tilgang til prohvervet, som Jonas har gennem flere års trænerjob i udlandet, gjorde stort indtryk på os. Samtidig viste Jonas, at han var fuld af ideer, der i den grad vil tilgodese Køge Golf Klub med den store bredde, vi har i vores medlemsskare.

Jonas har stor erfaring med ”den almindelige golfer” med fokus på udvikling af det golferen har - ikke hvad de bør have. Træning af ungdomsspillere er også en stærk egenskab, som Jonas bestrider. Han har endvidere undervist nogle af de bedste ungdomsspillere i Luxemburg helt frem til landsholdsdeltagelse. Selve ungdomslandsholdet i Luxemburg har Jonas ligeledes trænet, hvilket viser at Jonas også favner elite-spillerne.

 

En god og flydende overgang

Jonas har indgået en aftale med Peter Taylor om at han minimum det første år assisterer Jonas i hans nye rolle som chef-pro i klubben - dog på nedsat tid. For bestyrelse - men også for alle medlemmer, må dette være et scenarie, som nærmede sig ønsketænkning.

Jonas får sin ”gamle” læremester og mentor til igen at bidrage med oplæring i shoppen - og samtidig får klubben en glæde af Peter endnu et år, hvor han kan bidrage på alle niveauer til at løse alle de forskelligartede opgaver, der er som pro og shopejer.

Peter har selv udtalt, at det for ham også er en optimal løsning med begrundelsen, at han langsomt trapper sit lange arbejdsliv ned - i stedet for at stoppe det over night.

 

Velkommen til Jonas og familie

Bestyrelsen er overbeviste om, at vi nu har et langtidssikret og perfekt match med Jonas og vi håber, at alle vil tage godt imod ham, hans kone Oana og deres lille søn William som nu starter dette nye eventyr i Danmark. Oana vil vi helt sikkert også komme til at se, da hun vil hjælpe til i shoppen.

Det er med stor glæde, at vi kan vedlægge Jonas´s egne ord som vi modtog i en mail efter aftalen var underskrevet (se nedenfor.

Ydermere er der vedlagt bestyrelsens redegørelse for ansættelsesprocessen (se nedenfor).


Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen
Køge Golf Klub

 

Ord fra Jonas

”Kære alle medlemmer,

Jeg glæder mig til at møde jer alle og starte et godt og frugtbart samarbejde. Nogen af jer kender mig, og andre gør ikke. Kort fortalt har jeg brugt en stor del af mit liv i Køge Golf Klub, hvor jeg også tog min træneruddannelse under Peter Taylor. Jeg har de seneste 16 år arbejdet som pro og træner i Frankrig og Luxembourg, hvilket har været spændende og lærerigt.

Da muligheden for at komme "hjem" til Køge opstod var jeg ikke i tvivl om, at det var en stor drøm for mig. Jeg glæder mig til at bygge videre på det store arbejde og den golfuddannelse som Peter Taylor har skabt siden 1980. Jeg glæder mig til i samarbejde med jer medlemmer, administration, greenkeepere og bestyrelse at udvikle Køge Golf Klub på alle områder, til fortsat at være en klub i absolut topklasse og med de bedste tilbud.

Sammen med mig, flytter min kone og søn hjem, og de glæder sig også til et nyt og spændende kapitel i vores liv.

Desuden er jeg meget glad for, at Peter Taylor har tilbudt sin hjælp, så han fortsat i begrænset omfang bliver en del af hverdagen, og på den måde er med til at sikre en god og flydende overgang for os alle.

I starten af 2019, vil jeg fortælle mere om mine planer, tilbud og initiativer og håber at I vil hjælpe mig med god feedback, så jeg altid kan udvikle mine tilbud til klubben og medlemmerne bedst muligt.

Indtil da, ønsker jeg jer en fortsat dejlig sæson i Køge Golf Klub!

Bedste hilsner

Jonas Therkildsen”

 

Bestyrelsens redegørelse for ansættelsesprocessen

Til at forestå ansættelsesprocessen, nedsatte bestyrelsen et ansættelsesudvalg bestående af klubbens formand Michael Olsen, næstformand Leif Larnkjær, kasserer Morten Themstrup og golfmanager Anders Thorsen. Udvalgets opgave var at screene indkomne ansøgere, afholde samtaler og herefter indstille de stærkeste kandidater overfor bestyrelsen. Endelig var det udvalgets opgave at forhandle en aftale på plads, som herefter kunne godkendes af hele bestyrelsen.

Der blev udarbejdet en stillingsannonce, som udover de rent faglige og erfaringsmæssige kompetencer omkring undervisning og pro-shop lagde vægt på at finde en person, der kunne blive en integreret del af klubben, og der igennem kunne medvirke til at skabe ”den gode oplevelse” for både vores medlemmer og gæster, ligesom det var vigtigt at finde en person aktivt kunne indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med hele organisationen – både i det daglige arbejde og i den fortsatte indsats med at udvikle klubben.

Annoncen blev slået op hos PGA og DGU, hvorefter der indkom 12 velkvalificerede ansøgninger, der hver især blev vurderet ud fra faglighed, kompetencer, PGA-erfarenhed, trænerprofil, forretningsprofil/-sans, servicemindedhed, og om ansøger var fællesskabssøgende, nytænkende og ikke mindst om kandidaten ville kunne bidrage til udviklingen af Køge Golf Klub.

Efter gennemgang af ansøgningerne udvalgtes 6 kandidater til samtale, og efter samtalerne blev kandidatfeltet reduceret til to – og endelig til én, som altså blev Jonas.

Det skal i denne forbindelse oplyses, at da Jonas er søn af vores bestyrelsesmedlem Ole Therkildsen,  

har sidstnævnte ikke på noget tidspunkt været involveret i ansættelsesprocessen, efter det viste sig at Jonas var blandt ansøgningerne til jobbet. Ole har således p.g.a. inhabilitet være udelukket fra bestyrelsens møder, når emnet blev behandlet, og al kommunikation herom er udelukkende gået til den resterende del af bestyrelsen. 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Køge Golf Klub

Golfspilleren i Centrum

Kære medlem

I vores bestræbelse på løbende at udvikle golfklubben har vi brug for din feedback til at sikre de bedste oplevelser og største mulig værdi af dit medlemskab.

Vi ønsker, at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som har betydning for vores medlemmer og gæsters oplevelse af golfklubben. Denne viden giver os en unik mulighed for at udvikle en organisation, som hele tiden stræber mod, at skabe den bedst mulige oplevelse for dig som golfspiller.

Vi mener, at den gode oplevelse for medlemmer og gæster i golfklubben skaber det bedste grundlag for klubbens forsatte udvikling og drift.

Den 18. september udsender vi tredje runde af Golfspilleren i Centrum 2018, hvor du måske vil være blandt den 1/3 af vores medlemmer, som i denne omgang får mulighed for at give input. Hvis du modtager en email invitation til medlemsundersøgelsen, håber vi, du vil tage dig tid til at besvare undersøgelsen. Vi har brug for netop din feedback, og vil bruge dine input til den fortsatte udvikling af golfklubben - Tak!

 

Med venlig hilsen

Køge Golf Klub
Administrationen

Midlertidigt rygeforbud ophævet

Rygeforbudet er nu ophævet.

Administrationen
Køge Golf Klub

GÅ TIL GOLF

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor

Danbolig web

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor

726 GLB logo negativ med flade print small web

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Topmenu

Hovedmenu