• 1
 • 2
 • 3
 • 4

KoGKlogo

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
i Køge Golf Klub

Onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00
i klubhuset, Gl. Hastrupvej 12, 4600 Køge

Vedtægtsændring er behandlet på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2019, og vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte stemmer. Da der ikke var 2/3 af samtlige medlemmer fremmødt på den ordinære generalforsamling, kræver gennemførsel af vedtægtsændringen, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændring
 3. Eventuelt

 

Ad punkt 2: Vedtægtsændring

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af vedtægterne for Køge Golf Klub i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter Ligningslovens § 8a (momskompensation):

Nuværende § 23 i vedtægterne:
I tilfælde af klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen, ved simpel stemmeflerhed, bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder et almennyttigt formål, som bestemmes og udpeges af den siddende bestyrelse.

Foreslås ændret til:
I tilfælde af klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen, ved simpel stemmeflerhed, bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder en anden forening eller religiøse samfund mv. som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Modtageren bestemmes og udpeges af den siddende bestyrelse. 

 • Klik her for at se vedtægterne for Køge Golf Klub

 

På bestyrelsens vegne

Malene Bonavent
Sekretær

Grand opening i shoppen

Datoen for "Grand Opening" bliver den 16. marts 2019 fra kl. 12.00-15.00.
Desuden kan jeg kan fanges på mobil +325 621396091, indtil mit danske tlf. nr. kommer i brug. 

Glæder mig til at se jer alle 
 
Vh Jonas Therkildsen
Pro, Køge Golf Klub

Jens Torp

Ny golfmanager i Køge Golf Klub

Det er en stor glæde at kunne meddele, at bestyrelsen har ansat Jens Torp, som vores nye golfmanager. Jens starter hos os pr. 1.4.2019, men vil i resten af marts måned snuse lidt til Administrationens opgaver og få overdraget opgaver fra Anders Thorsen.
Jens Torp er 52 år, gift med Helle. De har 2 børn sammen og bor centralt i Køge. Jens har været medlem af Køge Golf Klub siden 1999.
Jens har i hele sin erhvervskarriere været beskæftiget med salg, marketing og strategi - og det er netop disse områder, vi gerne vil drage nytte af, for at øge kredsen af medlemmer, samarbejdspartnere og medlemmer i erhvervsklubben.
Sammen med kompetencerne hos kandidaterne til den nye bestyrelse, føler vi, at det er et rigtig godt hold, vi har fået sammensat.
Jens Torp vil præsentere sig selv på generalforsamlingen den 20.3.2019.

Mvh.

Bestyrelsen
Køge Golf Klub 

Golfmanager

Det er med beklagelse, at vi har modtaget meddelelse fra Anders Thorsen om, at han opsiger sin stilling som golfmanager i Køge Golf Klub med virkning pr. 31. marts 2019. Anders understreger i sin opsigelse, at han har nydt og værdsat samarbejdet med alle i klubben – de ansatte, de frivillige, samarbejdspartnere, gæster og alle andre der færdes i og omkring klubben, hvilket Anders siger tak for - og ønsker alt godt for klubben fremadrettet.  

Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak til Anders for hans indsats som golfmanager, og ønsker ham alt godt fremover. Afslutningsvis skal tilføjes, at bestyrelsen naturligvis nu arbejder på at finde en ny golfmanager, og vil informere herom så snart der er fundet en løsning. 

 

 

Mvh.

Bestyrelsen
Køge Golf Klub 

Køge Golf Erhvervsklub 2019

Datoer for årets matcher er:

 • Mandag den 20. maj
 • Mandag den 24. juni
 • Mandag den 19. august
 • Mandag den 16. septemberAdministrationen
Køge Golf Klub

 

Golfregler 2019

Pr. 1. januar 2019 træder et helt nyt regelsæt i kraft.

 

Kurser

For medlemmer som har kendskab til ”gamle regler”, vil der blive afholdt kurser i, hvad der er nyt og ændret i golfreglerne fra 1. januar 2019 på følgende datoer:

 • Lørdag den 12. januar kl.  10-13
 • Mandag den 14. januar kl.  10-13
 • Torsdag den 24. Januar kl.  10-13
 • Lørdag den 2. februar kl.  10-13
 • Mandag den 4. februar kl.  10-13

OBS! Nye datoer:

 • Onsdag den 13. februar kl. 18-21
 • Tirsdag den 26. februar kl. 18-21

 Regelaften 1

For medlemmer vil der endvidere blive afholdt kurser i hele 2019 regelsættet, ikke kun ændringer, på følgende datoer:

 • Mandag den 4. marts kl. 9-13
 • Lørdag den 23. marts kl. 9-13

Skulle der være behov for flere kurser, vil der blive planlagt yderligere datoer.
 
For at gennemføre de enkelte kurser skal der være minimum 15 tilmeldt.
Max deltagerantal er ca. 50 pr. kursus.
 
Tilmelding er åben i Golfbox under ”Klubturneringer” fra den 20. december.

 

Regelbøger

Disse kan allerede nu købes på kontoret, og vil også kunne erhverves på kurserne.
De nye regler er beskrevet i følgende publikationer:

 • Komplet regelbog (A5 format)             
  Pris kr. 50,-
 • Regelbog for spillere (A6 format)        
  Pris kr. 20,-*
 • En praktisk lommeguide (A6 format) 
  Pris kr. 20,-*

* anbefales til alle spillere.

Her kan du finde materialer, der beskriver ændringer fra gamle til nye regler:

For en gennemgang - klik her.
For at se den nye regelbog - klik her.

 

Rundt på banen - overblik over Golfreglerne 2019

DGU har fremstillet en grafisk oversigt over et golfhul, som indeholder hotspots. Arbejder man sig gennem hullet fra tee til green, får man en hurtig introduktion til Golfreglerne 2019.

Følg dette link: Rundt på banen med golfreglerne

 

App's

Den nye regelbog kan også hentes som app:

Har du lyst til at spille Regionsgolf?

I 2020 har Køge Golf Klub 6 regionshold.

Nedenfor kan du se hvilke rækker vi er tilmeldt.

Hvis du har lyst til at spille regionsgolf kan du kontakte en af holdkaptajnerne evt. kan du skrive til turneringsudvalget Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan læse mere på Regions Golf Øst' hjemmeside: Regionsgolf

Holdkaptajner

A - Handicap ikke under 4,5
Holdkaptajn Lars Iserhorst
Tlf. 23 72 84 03 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

B - Handicap ikke under 11,5

Holdkaptajn Lone Hartung
Tlf. 20 91 31 44
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

C - Handicap ikke under 18,5
Holdkaptajn Palle Olsem
Tlf. 20 93 08 44

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Veteran B2 -  Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af 2019 og handicap ikke under 11,5
Holdkaptajn Heini Schärer

Tlf. 20 12 67 07
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Veteran B4 - Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af 2019 og handicap ikke under 11,5
Holdkaptajn Torben Sørensen
Tlf. 23 84 13 49
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Super Veteran B - Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af 2019 og handicap ikke under 11,5

Holdkaptajn Dieter Schneider
Tlf. 41 14 28 13
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Vinterdamernes fortrinsret

Dameklubben har fortrinsret om tirsdagen på Nordbanen i tidsrummet kl. 09.30-10.30.
Tidsbestilling sker via Golfbox.

De tider der ikke er bookede i denne periode, kan frit benyttes af andre.
De ledige tider bliver frigivet 2 dage før.

Dette gælder indtil Sydbanen åbner, og derefter frafalder denne fortrinsret.

Administrationen
Køge Golf Klub

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

KET Nordic 500px web

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Topmenu

Hovedmenu