Velkommen til Køge Golf Klub

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

KoGKlogo

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
i Køge Golf Klub

Onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00
i klubhuset, Gl. Hastrupvej 12, 4600 Køge

Vedtægtsændring er behandlet på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2019, og vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte stemmer. Da der ikke var 2/3 af samtlige medlemmer fremmødt på den ordinære generalforsamling, kræver gennemførsel af vedtægtsændringen, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændring
 3. Eventuelt

 

Ad punkt 2: Vedtægtsændring

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af vedtægterne for Køge Golf Klub i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter Ligningslovens § 8a (momskompensation):

Nuværende § 23 i vedtægterne:
I tilfælde af klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen, ved simpel stemmeflerhed, bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder et almennyttigt formål, som bestemmes og udpeges af den siddende bestyrelse.

Foreslås ændret til:
I tilfælde af klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen, ved simpel stemmeflerhed, bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder en anden forening eller religiøse samfund mv. som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Modtageren bestemmes og udpeges af den siddende bestyrelse. 

 • Klik her for at se vedtægterne for Køge Golf Klub

 

På bestyrelsens vegne

Malene Bonavent
Sekretær

Grand opening i shoppen

Datoen for "Grand Opening" bliver den 16. marts 2019 fra kl. 12.00-15.00.
Desuden kan jeg kan fanges på mobil +325 621396091, indtil mit danske tlf. nr. kommer i brug. 

Glæder mig til at se jer alle 
 
Vh Jonas Therkildsen
Pro, Køge Golf Klub

Koge Golf jub logo cmykParty flag

Køge Golf Klub 50 år

I år kan Køge Golf Klub fejre 50 års jubilæum!

Sæt allerede nu X i kalenderen ved hele uge 28, fra den 8. til og med 13. juli, hvor der hver dag vil kunne spilles jubilæumsgolf, arrangeret af ugedagsklubberne.

Så snart der er lagt endelige planer, vil I høre nærmere om hver enkelt match.
Den 5. juni – Grundlovsdag – vil vi fejre Nordbanens 20 års fødselsdag, og derudover kan Golfskolen i år fejre 30 års fødselsdag som den ældste i Danmark.

Der er masser at fejre og der planlægges en klubfest lørdag den 13. juli for alle medlemmer.
 
Bedste hilsener
Jubilæumsudvalget
Køge Golf Klub

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.
Cookies
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og forbedre brugeroplevelsen. Læs mere