• 1
 • 2
 • 3

Køge Golf Klubs historiske udvikling

Køge Golf Klub – en medlemsejet klub og nr. 24 i rækken af danske golfklubber.

Som så mange klubber blev Køge Golf Klub stiftet af en lille gruppe entusiastiske golfspillere,  der selv lagde rigtig meget arbejde i skabelsen af klub, bane og klubhus. I det følgende beskrives klubbens udvikling fra den spæde begyndelse til at blive en af Danmarks største, medlemsejede klubber.

2023
Sportsligt blev det endnu et godt år for Køge Golf Klub. Damerne tager et år mere i Santander elitedivisionen, og herrernes førstehold tager endnu et år i 1. division.
Køge Golf Klub har 9 hold med i Danmarksturneringen.

Alvilda Wiberg og Julie Frederiksen er begge på Pigelandsholdet, og Vilma Wiberg er udtaget til Pigelandsholdets udviklingstrup.

Klubmestre i slagspil 2023 blev for damer Laura Frederiksen og for herrer Nicolai Frederik Jensen.

Der blev igen spillet en afdeling af ECCO touren i Køge.
Bestyrelsen i Køge Golf Klub har besluttet, at det blev den sidste ECCO tour i denne omgang.

Danske Bank Pokalen gik til Mette & Torben Meyer for deres store frivillige arbejde i Køge Golf Klub, hvor de hjælper til i mange forskellige fraktioner.

Klubbens formand Leif Larnkjær stoppede i bestyrelsen i juni måned og Claus Vad blev konstitueret som ny formand. I december måned skiftede klubben endnu en gang formand og denne gang blev det Claus Oxfeldt, der tog over.

2022
2022 blev året, hvor vi begyndte at betragte Corona virus på samme måde som andre virussygdomme. Og heldigvis for det.

Det betød, at vi efter vinterens renovering af golfshop, cafe, og restaurant, bl.a. med hjælp fra momsfritagelses-tilskuddet fra medlemmerne, kunne fejre genåbningen den 1. april. I den forbindelse blev de nye forpagtere af restauranten: Køge Spiseklub v/ Andreas Andersen og Nicolas Lund præsenteret.

Sportsligt blev det igen et godt år for klubben. Damerne blev i Santander divisionen, herrerne rykkede op i 1. division, og i alt har Køge Golf Klub nu 9 hold i Danmarksturneringen.

Alvilda Wiberg og Julie Frederiksen er begge på Pigelandsholdet, og Hannah Ritter og Laura Frederiksen udtaget til Pigelandsholdets udviklingstrup.

Klubmestre i slagspil 2022 blev for damer Julie Frederiksen og for herrer Nicolai Frederik Jensen.

Der blev igen spillet en afdeling af ECCO touren i Køge, og det gentages igen i 2023.

Den tidligere professionelle fodboldspiller Daniel Agger stiftede i 2011 The Agger Foundation børnefond. I 2022 blev der spillet Agger Charity med deltagelse af Daniel Agger selv og professionelle golfere som bl.a. Thomas Bjørn, Søren Hansen, Anders Hansen, Emily Pedersen osv. Denne turnering gentages i 2023.

Danske Bank Pokalen gik til Magnus Jespersen for hans utrættelige virke som formand for Haveholdet, der forskønner området omkring klubhuset.

Et nyt tiltag så dagens lys på banen: En cafévogn, som servicerer spillerne på banen. Det er frivillige, der varetager opgaven.

Sidst men ikke mindst, så blev Køge Golf Klub medlem af Køge Handel for derved at udvide sit netværk til virksomhederne i Køge.

2021
Optimering, muligheder og udvikling var overskriften til året 2021, og med den overskrift kan vi starte med to helt nye tiltag i vores klub. Det begyndte med, at vi fik lavet en aftale med fysioterapeut Brian Thor Andersen, Atlas fysioterapi, som dermed flyttede ind et af lokalerne i kælderen. Et tiltag, som fint går hånd i hånd med udviklingen i vores fitnesscenter.

For at kunne tilbyde træning på højeste niveau, blev der etableret et træningsstudie med alle de nyeste teknologier indenfor golf. I tillæg til dette blev der foretaget en renovering af drivingrange med nye måtter, targets og renovering af udslagshusene. Short game området er desuden blevet færdiggjort, og det vil blive taget i brug i sæsonen 2022. Derudover har vi sagt velkommen til Golfshoppen.com som ny forpagter af klubbens golfbutik.

Sportsligt blev det et godt år for klubben. Vores damehold rykkede op i Santander elitedivisionen, som er øverste række i DGU. Flot! Lige så flot var det, at en af vores unge piger, Alvilda Wiberg, meget fortjent blev udtaget til landsholdet for piger. Udover dette, blev Hannah Ritter, Laura Frederiksen og Julie Frederiksen udtaget til pigelandsholdets udviklingstrup.

Køge Golf Klub er en sportsforening, og klubmesterskaber er derfor et kerneelement. I 2021 blev årets klubmestre Christina Kuld og Lasse Strunge Jensen – tillykke til dem begge.

For første gang blev Køge Golf Klub valgt til at huse en ECCO tour, hvor der blev spillet 2 PRO AMs, før de unge professionelle fra både Danmark, Norge og Sverige dystede i 54 hullers slagspil. Der blev vist meget seværdig golf med mange af klubbens medlemmer som medhjælpere og tilskuere. Vores flotte golfbane blev rost af både amatører og de professionelle!

Danske Bank Pokalen blev tildelt Birger Lerskov Jensen for hans store engagement i klubben.

Året 2021 blev også året, hvor et æresmedlem afgik ved døden. Søren Thomassen var et afholdt og engageret menneske, som var formand for Køge Golf Klub fra 1988-2000. Søren udførte i 45 år et kæmpe arbejde for klubben.
Søren havde før sin død doneret penge til en Trackman i vores simulatorbox, og i det sene efterår blev denne åbnet under navnet ST-Box.

Under overskriften udviking, blev der i november taget første spadestik på arbejdet med den nye sø på 18. hul. Gravearbejdet blev udført af vores greenkeeper stab, og inden jul stod det hele klar. Spændende bliver det at se det færdige produkt i 2022.

Coronaen slap vi ikke for. En 3. bølge poppede op, men golf kunne vi stadig spille uden mundbind – og heldigvis for det, for motion er jo stadig sundt.

2020
Blev for evigt skrevet ind i historien som CORONA ÅRET. Det begyndte sådan set ret godt. Bestyrelsen skrev kontrakt med vores nye forpagter af restauranten, Steen og Birgitte Krohn. Alle glædede sig,

MEN så blev vi alle ramt af Corona pandemien. Den 11. marts lukkede statsministeren Danmark ned, og alle ved, hvad det betød. Lukket golfbane, lukket klubhus, lukket shop osv.
3 uger senere lysnede det lidt, og vi kunne åbne både Nord- og Sydbanen for spil, dog under hensyntagen til CORONA. 2 bolde, stadig lukket klubhus, ingen berøring af flagstang osv., men det var dog bedre end ingenting.
Efter påsken fortsatte den forsigtige genåbning. Vi kunne nu spille 4 bolde, stadig efter bestemte retningslinjer.
Mandag den 18. maj blev en stor dag for både spillere og restauratør. Klubhuset blev åbnet, så man følte næsten, at det var ”normale” tider.

En dejlig sommer med masser af golf og rigtig mange gæster besøgte klubben.
Der blev i alt spillet 37.500 runder golf på Nord- og Sydbanen.

Klubmester 2020 blev Caroline Engelbredt og Adam Lloyd-Davies.

I dette Corona-år modtog Dieter Schneider og Bjørn Larsen Danske Bank pokalen for deres utrættelige indsat i Ejendomsudvalget, hvor de bl.a. har malet hele klubhuset indvendigt.

Det lykkedes at afholde generalforsamling den 8. juli, hvor den siddende bestyrelse blev genvalgt.

Sidst i september begyndte 2. bølge af CORONA’EN. Der blev indført brug af mundbind ved ophold i restaurant, dog ikke for siddende.
9. december blev der lukket for restaurant, fitness samt det meste af klubhuset.- og sådan sluttede det herrens år 2020 i Køge Golf Klub.

2019
Var året, hvor Køge Golf Klub fyldte 50 år. Et jubilæumsår, hvor klubber i klubben afholdt diverse jubilæums matcher i uge 28 afsluttende om lørdagen med klubbens match + jubilæumsfest om aftenen. Den 3. december, på 50 års dagen for stiftelsen af Køge Golf Klub, blev der i klubben afholdt en reception for alle medlemmer.

Klubben fik en ny pro Jonas Therkildsen, der efter 16 år som træner i Frankrig og Luxembourg, vendte tilbage til sin barndomsklub, hvor han også fik sin uddannelse som pro.

Vi sagde også goddag til en ny golfmanager, Jens Torp. Jens kom med en lang erhvervskarriere i bagagen, som passer ind i bestyrelsens tanker om fremtiden.

Både Jonas og Jens blev et scoop for klubben.

Klub formand Michael Olsen stoppede i bestyrelsen og næstformand Leif Larnkjær blev konstitueret som formand. Ved generalforsamlingen 2019 blev den nye/gamle bestyrelse bestående af Leif Larnkjær, Henrik Kyst, Morten Themstrup, Rikke Thomassen, Malene Bonavent og Ole Therkildsen valgt. Desuden blev de to suppleanter Claus Oxfeldt og Claus Lyster valgt. Ved konstitueringen påtog Leif Larnkjær sig formandsposten efter fuld enighed i bestyrelsen.
Christina Kuld og Lasse Strunge blev klubmestre.
Birthe Husbond modtog Danske Bank pokalen for sit store frivillige i arbejde i klubben.
Klubben fik sin første golfsimulator i form af en TeeBox, som blev en stor succes.
Med tanker på fremtiden, blev det et godt år for Køge Golf Klub.

2018
Blev året hvor stabiliteten i bestyrelsen blev brudt. Erik Lorentzen og Søren Pingel blev indvalgt i bestyrelsen i 2007 som formand og kasserer, og de har varetaget disse funktioner i over 10 år. Bestyrelsen konstituerede sig med optagelse af de 2 suppleanter og med sekretær Michael Olsen som ny formand og medlem Morten Themstrup som ny kasserer, og de indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling den 10. juli med stort fremmøde, hvor de orienterede medlemmerne om forløbet, og fik medlemmernes opbakning til den ny bestyrelse.

Obersten Arne Pedersen indstillede sit arbejde som frivillig i klubben af helbredsmæssige årsager. Obersten har ydet en enestående indsats gennem mange år, hvor han har varetaget en række funktioner – bl.a. har han stået for uddannelsen af alle de mange begyndere. Obersten var den første, der modtog Danske Bank Pokalen i 2007.

Danske Bank Pokalen blev uddelt til Mandagsklubben ved Allan Kristensen og Gunnar Jensen for mange års stort arbejde med den meget populære Mandagsklub. Desværre afgik Allan Kristensen ved døden senere på året efter kort tids sygdom.

Klubbens pro gennem 38 år Peter Taylor valgte at gå på pension, og én af hans mange lærlinge gennem tiderne Jonas Therkildsen overtager opgaverne med proshop og træning. Peter Taylor blev udnævnt til æresmedlem for hans enestående indsats for klubben i 38 af klubbens 49 år.

Thomas Rathleff takkede af efter 8 års utrætteligt arbejde som formand for Ungdomsafdelingen, og han blev afløst af Henrik Kyst. Elite og Ungdom blev organisatorisk samlet i et Sportsudvalg.

Hjemmesiden fik et nyt design og forbedrede funktionaliteter.

MV Polering har sponsoreret 4 nye buggies, hvorefter klubben råder over 8 buggies.

Efter et meget vådt år i 2017 kom der et meget tørt år, der havde den fordel, at de gamle dræn blev synlige, så det blev muligt at kortlægge dem. Et nyt og stort udredningsarbejde blev igangsat med henblik på at afdække behov for dybdedræning både på Syd-og Nordbanen. Der blev afsat kr. 300.000 til udredningsarbejdet. Derudover blev der etableret en ny sø på det lavtliggende område på hul 16’s fairway. Arbejdet blev udført meget kompetent af vores egne greenkeepere Martin Thorsen og Bent Bonde Jensen, og søen indgår i de samlede vandreserver på Sydbanen.

Sidste hånd blev lagt på omlægning af Nordbanen med etablering af et nyt, højtliggende teested på hul 9 – ligeledes kompetent udført af klubbens egne greenkeepere.

Den populære SGS-ordning fortsætter uændret i 2019 med de samme 7 klubber som året før.

2017
Blev året hvor ekstremt megen regn lukkede Sydbanen i en stor del af året. Således var den lukket i perioden 12. oktober til den 15. oktober og den lukkede igen den 19. oktober 2017, og blev ikke åbnet mere dette år. Det er naturligvis uacceptabelt, at sæsonen kan blive så begrænset på grund af regnmængderne, der tilsyneladende bliver værre år for år. Derfor har bestyrelsen besluttet at igangsætte et omfattende arbejde med afdækning af problemområderne med henblik på at gennemføre en dybdedræning én gang for alle på både Syd- og Nordbanen. Der bliver tale om et meget bekosteligt projekt.

Den af Just Pavilloner sponsorerede pavillon blev ledig efter opførelsen af den ny bagbygning. Det er herefter besluttet at stille den til rådighed for klubbens ungdomsspillere, og Nordea fonden har doneret kr. 20.000 til lokalets indretning.

Nye forpagtere af klubbens restaurant og mødelokaler pr. 1. januar 2017 blev Jane og Kenneth Arrild.

Danske Bank Pokalen blev uddelt til Else Marie Langfeldt for hendes store arbejde som mangeårig formand for klubbens turneringsudvalg.

2016
Nye huller på Nordbanen blev indviet. I juli måned blev klubben ramt af en chokerende brand, hvor alle udbygninger med bagbyning, maskiner osv. udbrændte totalt. Branden var ikke påsat, og der kunne heller ikke påvises nogle former for ulovlige installationer eller andet, der kunne være ansvarspådragende for klubben. Klubben var godt forsikret, og opnår dækning for nye maskiner og genopførelse af bygninger. Medlemmernes grej i bagskabene henhører under deres egne forsikringer. Ændringer i den populære SGS-ordning: Nu med 7 deltagende klubber. Nye klubber: Falster og Greve, og Harekær genindtrådte, mens Skjoldenæsholm trak sig. Køge-medlemmerne er de flittigste brugere af ordningen med over 200 deltagere. Jørgen Sparre modtog Danske Bank pokalen. Terrassen blev forbedret med markisedækning på en del, og med glasinddækning af den overdækkede del, så ophold på terrassen kan forlænges i ydersæsonen. Royal Unibrew og Lind & Risør har sponsoreret forbedringerne. Eva og Finn har opsagt deres forpagtningskontrakt pr. 31. januar 2017 som restauratørpar, efter at de har drevet restaurant og mødelokaler i 5 år. Golfens Administrative Forening indstiftede nye hædersbevisninger som Årets Golfmanager og Årets klubsekretær, hvor alle klubber i Danmark kunne indstille emner. Den første klubsekretær, der opnåede denne hæder var Rie Seidenfaden fra vores egen klub. Rie har været ansat i jobbet siden 2012.

2015
Klubben overtager driften af drivingrange fra pro'erne og den nye drivingrange med et antal overdækkede udslagspladser indvies den 9. maj 2015. Samtidig får vi nye og bedre rangebolde, og der indføres chips som supplement til poletter. Der indføres en ugentligt, gratis træningslektion for højhandicappere over hcp. 36. Alle teesteds skilte på Sydbanen udskiftes, og der indføres numre i stedet for farver. Samtidig forsynes skiltene med hulforløb. Leif Bagge-Hansen modtager Danske Bank pokalen. For første gang udgiver klubben et årsskrift på 32 sider. Klubbens bedste damer måtte desværre forlade elitedivisionen påny efter et år.

2014
Plan for udnyttelse af det ny areal på 12 ha, der blev erhvervet i 2009 udarbejdet af golfbanearkitekt Philip Spogard. Planen indeholder en ny drivingrange og en ny 6 hullers par 3 bane samt forbedringer på vores 9-hullers Nordbane. Vedtagelse af 1. etape af ovennævnte plan, og anlæggelse og tilsåning af ny drivingrange samt igangsætning af omlægning af hul 2 og 3 på Nordbanen. Etablering af sandkassegolf for 3-7 årige. Samarbejdet Golf ved Køge skifter karakter. Golf Club Harekær træder ud af samarbejdet, og Ishøj og Skjoldenæsholm indtræder i stedet, og samarbejdet ændrer samtidig navn til: SGS Selandia Golf. Fremover kan hverdagsmedlemmer også tilkøbe ordningen. Danske Bank pokalen er uddelt til Bent Andreasen. Klubbens bedste damehold sikrer sig påny oprykning til elitedivisionen. Nu hedder den Santander Elitedivisionen. Klubben opnåede det hidtil højeste medlemstal med 1742 medlemmer som den 5. største klub i Danmark målt på antallet af medlemmer.

2013
Der etableres et nyt starterhus, og der oprettes en ny Starterservice, som indgår i den samlede serviceorganisation bestående af Gæsteservice, Baneservice og Starterservice. Skovbo Golfklub vælger at træde ud af samarbejde om Golf ved Køge og Sydsjællands Golfklub indtræder i stedet. Danske Bank pokalen er uddelt til Erik Lorentzen. Klubben begyndte at udsende nyhedsbreve løbende. Klubbladet blev udgivet for sidste gang efter at være blevet udgivet i ca. 40 år.

2012
Anden del af dræningsprojektet. Ny hjemmeside og et nyt mobilsite. Indskud stilles i bero på grund af den konkurrencemæssige situation. Klubben optager således indtil videre nye medlemmer - uden at de skal lægge et indskud. Danske Bank pokalen er uddelt til Haveholdet.

2011
Parkeringspladsen udvides, og servicen over for medlemmer og gæster varetages nu alle ugens 7 dage af et frivilligt korps af 25 medlemmer, der enten kører baneservice eller bemander skranken i receptionen. Medlemmerne skulle fra sæsonen 2011 selv indtaste deres scorekort på klubbens tourchstander i receptionen. Det første tiltag mod en strategiplan for klubben udmøntes i visionen "at gøre Køge Golf Klub til den mest attraktive medlemsejede golfklub i region Sjælland i 2016". Første etape af et omfattende dræningsprojekt på Sydbanen af hullerne 4, 5, 15, 16 og 17 for ca. 1,6 mio kr. Køge Golf Klub indgår i et samarbejde med 3 andre lokale klubber: Harekær, Skovbo og Vallø: Golf ved Køge, hvor alle fuldtidsmedlemmer kan tilkøbe sig ret til at spille alle 4 baner. Medlemmerne tager godt imod dette tiltag. Danske Bank pokalen er uddelt til Knud Rasmussen.

2010
Erhvervsklubben – et netværk for erhvervsledere og selvstændige i alle brancher, med en fælles interesse i golfspillet etableres. DGU åbner for indførelse af differentierede medlemsformer. Tidsbestilling sker nu elektronisk – enten hjemme fra egen pc eller via touchstanderen i receptionen. Klubben indviede samme år en ny stor puttinggreen med 27 huller. Danske Bank pokalen er uddelt til Ungdomsudvalget. 

2009
Det ny klubhus indvies i maj måned – tidsplanen holdt. Den 3. december var det samtidig klubbens 40 års fødselsdag, og det blev fejret ved en reception i det ny klubhus den 5. september. 40 års jubilæumsturneringen blev afviklet i sidste uge af juli og sluttede med en klubfest om lørdagen. Dette blev også året, hvor klubben fik sit eget Havehold, som efter anvisning fra greenkeeperne har til opgave at renholde bedene omkring klubhuset og på banen samt mange flere opgaver på banen. Danske Bank pokalen er uddelt til Begynderudvalget.

2008
Toilet-pavillonen i rundkørslen ved 5., 6., 8. og 16. hul står færdig. Det første spadestik til det ny klubhus tages, og der holdes rejsegilde den 12. december. På en ekstraordinær generalforsamling vedtages at købe 12 hektarer jord, som støder op til driving range og Nordbanen, for senere at kunne udvide denne, samt etablere nye træningsfaciliteter. Klubben opretter et uafhængigt Amatør- og ordensudvalg. Danske Bank pokalen er uddelt til H.C. Jørgensen. Klubbens bedste damehold spiller sig op i elitedivisionen kaldet Nykredit Divisionen.

2007
Planer for klubhusbyggeri vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Lind & Risør står for projektet, der planlægges at stå færdigt i forsommeren 2009. Danske Bank Pokalen blev indstiftet, og den gives til et medlem eller et uddvalg, der har udført en ekstraordinær indsats for klubben, og første modtager af pokalen blev "Obersten" Arne Pedersen.

2006
Forundersøgelser vedrørende bygning af et nyt klubhus indledes. Klubben skifter it-system til det webbaserede Golfbox.

2005
Køge Golf Klub får Køge Kommunes Miljøpris for "konsekvent at have gennemført en ambitiøs miljømålsætning for driften af klubbens anlæg". Vores første touchscreen til tidsbestilling opstilles i receptionen. Klubbens pro Peter Taylor fejrer 25 års jubilæum i klubben. Klubben udviddede bagskabene med en helt ny bygning med plads til mere end 500 skabe.

2004
Et resultat af ERFA-gruppens arbejde er, at DGU kortene nu gøres elektroniske, og efter vedtagelse af et fælles it-system for alle danske golfklubber, nu registreres i en samlet database under DGU.

2003
Vi sætter gang i projekt Masterplan - en overordnet plan for udvikling, ændring og fornyelse af Sydbanen. Banearkitekt Line Mortensen står for udarbejdelse af planen.

2002
Banekontrol indføres som supplement til weekendernes golfværter i bestræbelserne på at bekæmpe et tiltagende greenfee snyderi.

2001
DGU indfører systemet "ekstradagsscore" = EDS. På initiativ af Køge Golf Klub etableres en Erfagruppe, bestående af Dragør, Hedeland, Holbæk, Korsør, Sorø, Sydsjælland og os. Formål: Praktisk og administrativ informationsudveksling, samt en større gennemslagskraft i fremtidige beslutninger i DGU regi.

2000
Køge Golf Klub går ind i det ny årtusinde og markerer sig med hjemmeside og email-adresse. Den egentlige golfskole etableres under begynderudvalget med teoretisk og praktisk undervisning, afsluttende med prøver. Et opnået spillebevis giver adgang til Mandagsklubbens spil på Nordbanen. Søren Thomassen udnævnes til æresmedlem i klubben.

1999
Nyt greenkeeperhus blev opført i forlængelse af maskinladen, med væsentligt forbedrede arbejdsforhold for greenkeeperne. Klubben nåede i foråret 1999 et medlemstal på 1200, og der etableredes ventelister for nye medlemmer.

1998
Anlægsarbejdet på den kommende Nordbane påbegyndes i det tidlige forår. Banen er tegnet af golfarkitekt Rolf Henning Jensen, og anlægget blev udført af entreprenørfirmaet M.J.Eriksson. Søen på 12. hul blev udvidet til mere end det dobbelte areal.

1997
Dameklubben fejrede 25 års jubilæum. Arbejdet med et nyt vandingsanlæg til banen afsluttes.

1996
Køgespilleren Christina Kuld vandt British Open Amateurs – slagspilmesterskab for kvinder.

1995
De 25 år fejredes ved en ugelang jubilæumsturnering, afsluttende med en stor fest.

1994
Klubbens 25 års jubilæum! Klubben havde da 923 medlemmer – og i Danmark var der nu i alt 123 golfklubber, organiseret under Dansk Golf Union. En kreds af medlemmer forfattede et jubilæumsskrift, og alt underliggende materiale blev efterfølgende overdraget til Køge Byhistoriske arkiv.

1993
En ny lokalplan, der gav mulighed for udvidelse af banen med yderligere 9 huller, blev vedtaget, og et areal til etablering af 9 huller samt en drivingrange blev købt af Thyme (planteskolen) til overtagelse senest i april 1998. Drivingrangen blev flyttet med det samme og 10. hul blev lavet til et par 4 hul. Det havde været klemt af den gamle drivingrange og var derfor et næsten blindt par 3 hul. Ny 9. green blev anlagt af vore egne greenkeepere.

1992
Det gamle klubhus blev renoveret med et moderne køkken, samt en restaurant-tilbygning med plads til 100 gæster. Pris 1.9 mio. Projekt Ege-savanne flyttede 135 egetræer på op til 12 meters højde rundt på banen. Alle disse egetræer lever endnu på trods af et par tørre somre efter udflytningen.

1989
Interessen for golf var stigende, og behovet for at organisere undervisning af nye spillere betød starten på golfskolen, dengang kaldet Mandagsklubben.

1982
På en ekstraordinær generalforsamling blev det vedtaget at købe banen – pris 3.2 mio, delvis finansieret af et lånetilsagn fra medlemmerne på i alt 1.538 mio. Klubben talte nu 265 medlemmer.

1981 
Klubben indleder drøftelser med Chr. Otzen om køb af banen. Kontantprisen var 4.6 mio.

1978
Det blev vedtaget, at nye medlemmer skulle tage træningstimer hos pro’en, før de blev sluppet løs på banen.

1975
18 hullers banen blev en realitet, samtidig udvidedes klubhuset, og det første klubblad så dagens lys.

1974
Megen trafik på 9 huls banen satte gang i overvejelser om at udvide til 18 huller.

1973
Klubben fattes penge, og ’Køge Golf Klubs Støttekreds’ (ca. 35 medlemmer) kautionerer for en kassekredit.

1971
Officiel indvielse af de første 9 huller.

1970
Ejeren af landejendommen ’Lillevang’, Chr. R. Otzen, tilbød klubben at leje kostalden som klublokale. Pris 200 kr. pr. måned.

1969
Ved den stiftende generalforsamling blev 56 spillere indmeldt.

Køge Golf Klub Sponsor

XL Byg web

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

KET Nordic 500px web

Køge Golf Klub Sponsor
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.