Velkommen til Køge Golf Klub

Dameklubben

Dameklubben

Læs mere

Herreklubben

Herreklubben

Læs mere

Oldtimers

Oldtimers

Læs mere

Mandagsklubben

Mandagsklubben

Læs mere

Bridgeklubberne

Bridgeklubben

Læs mere

Vejledning for medlemmer 

Dameklubben i Køge Golf Klub

Klubbens navn og hjemsted
Dameklubben - Køge Golf Klub.

Klubbens formål
Dameklubbens formål er - gennem ugentlige turneringer - at organisere og tilrettelægge golfspillet på en sådan måde, at alle medlemmer får et sportsligt udbytte og samtidig et godt socialt samvær. 

Medlemmer
Kun damer i Køge Golf Klub, der er fyldt 19 år i kalenderåret, og som har gældende spillehandicap til Sydbanen, kan være medlemmer. 

Kontingent
Fastsættes af Udvalget for Dameklubben.
Kontingentet dækker primært præmier. 

Udvalget
Består p.t. af seks medlemmer. 

Sommersæsonen
Fra primo april til primo oktober med match hver tirsdag. Der er månedsafslutning med spisning den sidste tirsdag i hver måned (dog ikke september), hvor der er præmieoverrækkelse for den forløbne måned. Vinderne af ugens match kan ses på hjemmesiden.

Der er en særordning for damer, der ønsker at spille sent om eftermiddagen.
Tilmeldingsliste hænger på opslagstavlen i damernes omklædningsrum. Tider bookes i Golfbox.

Vintergolf
Spilles tirsdage på Nordbanen fra midt oktober til slut marts.
Der holdes afslutning og præmieuddeling i december og marts.

Spil
Udvalget tilrettelægger sæsonens turneringer. 

Markør

Markøren skal være medlem af Dameklubben.

Handicapgrupper
Der spilles i tre rækker inddelt efter handicap. Disse er:

A rækken: +2,0 - 22,3 /  0 - 26 slag

B rækken:  22,4 - 29,2 / 27 - 34 slag

C rækken: 29,3 - 54,0 / 35 - 63 slag


Handicapopdelingen kan også ses på opslagstavlen i damernes omklædningsrum. I april

måned spilles der i én række og uden regulering. 

Golfbox
Tider til "almindelige" tirsdage bookes i Golfbox på de tider, der er reserveret Dameklubben.

Der kan bookes tider tre måneder frem, og der kan bookes op til syv tider på én gang. Tiderne er rullende. Det vil sige, når én tid er brugt, kan der straks bookes en ny, så der hele tiden er syv bookede tider.

Tilmelding til månedsafslutninger, turneringer på fremmede baner og lignende sker ligeledes i Golfbox. Sidste rettidige framelding er dagen før kl. 9.00 til den turneringsansvarlige. Et andet tidspunkt kan være angivet på opslaget. 

Starttider
Dameklubben har fra og med april fortrinsret på følgende tider: Kl. 9.00-10.53, 13.30-14.00 og 15.45-16.08 Tiderne fyldes op med 4-bolde. Tider, der ikke er booket senest kl. 24.00 seks dage før, åbnes for andre medlemmer og greenfeespillere. 

Lodtrækningstider
Klokken 13.45, 13.53 og 14.00 er lodtrækningstider. Tiderne vil fremgå af Golfbox. Mødetid er 20 minutter før første start. Lodtrækningstiderne er tilgængelige for alle. Hvordan lodtrækningen finder sted aftales indbyrdes.

Informationsmøde i marts
Her orienteres om den nye sæson, og der fremlægges regnskab for den foregående. 

Ordensregler
Er de samme som i Køge Golf Klubs vedtægter. 

Spilleregler
Følger Køge Golf Klubs normale regler, dog kan et hold i Dameklubben i visse tilfælde suppleres. Kun maskinprintede og underskrevne scorekort, der er afleveret i Dameklubbens kasse på spilledagen, er gældende. 

Præmier
Præmier, der er vundet i løbet af sæsonen, men ikke afhentet senest 1. december, tilfalder Dameklubben. De anvendes i næste sæson. 

Rev: 070322/LE

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Boje El logo web

Køge Golf Klub Sponsor

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.