Velkommen til Køge Golf Klub

Dameklubben

Dameklubben

Læs mere

Herreklubben

Herreklubben

Læs mere

Oldtimers

Oldtimers

Læs mere

Mandagsklubben

Mandagsklubben

Læs mere

Bridgeklubberne

Bridgeklubben

Læs mere

OLDTIMERS

Månedsafslutning 1. juni 2022

Kære alle,

Tak for en hyggelig og vel tilrettelagt månedsafslutning

Alt forløb som planlagt; men spændende var det, om vi kunne spille på grund af vejret. Dameklubbens månedsafsl. blev aflyst om tirsdagen, da der kom store mængder vand.

Vi fik lov til at afvikle vores månedsafsl. med restriktioner for buggy-kørere. De måtte kun køre i roughen.

Solen skinnede, da vi mødtes om morgenen.

Kl. 8-8.30 betaling og udlevering af scorekort samt mulighed for en lille en på terrassen.

kl. 8.30 samling på terrassen: Bjarne bød velkommen, Birthe gennemgik dagens holdspil Irish rumble, også kendt som 1-2-3.

kl. 8.40 afgang til hullerne.

Solen skinnede stadig.

kl. 9.00 blev spillet truttet i gang.

Der blev spillet rask ud over de enkelte huller, alle ville gerne ind inden regn.

kl. 13.40 var alle hold meldt hjemme, og der blev kaldt til pladserne i restaurant.

Bjarne bød endnu engang velkommen og agiterede for venskabsmatchen, ogvi skulle synge en sang som Bjarne havde lavet til venskabsmatchen, teknikken svigtede, ingen musik så Bjarne sang de 3 vers næsten solo (hyggeligt).

Solen skinnede stadig.

kl. 13.55 startede servering af dagens veltillavede lækre herregårdsbøf med pebersovs.

kl. 14.05 var serveringen klaret.

kl. 14.35 blev der taget af bordene.

kl. 14.40 uddeling af præmier som blev styret med hård hånd af Birthe i Connies fravær.

Præmierne blev bragt ud til de glade vindere af de to hurtigløbere Bue og Arne.

Trækning af scorekort blev styret af Inge Larsen i Mariannes fravær.

kl. 15.10 alle præmier uddelt - tak for i dag.

Solen skinnede stadig.

Pva Udvalget/Arne  

 

Referat fra orienteringsmøde den 6. april 2022

Formanden, Bjarne bød de godt 90 fremmødte velkommen til mødet og afspillede ”Sikken dejlig dag, det er i dag”. Ikke fordi vejret var godt i dag, men udvalget var blevet enige med klubbens ledelse, og fordi vi nu endelig efter 2 Corona-år igen kan afholde vort traditionelle informationsmøde med efterfølgende vinsmagning.

Turneringsprogram 2022 var omdelt og Bjarne gennemgik hovedlinjerne i programmet, der også kan ses på hjemmesiden. Vi spiller som sædvanlig som hovedregel om onsdagen, men fra dette år skal man være medlem af Oldtimers for at kunne deltage i vore matcher og for at kunne booke tider i vores tildelte fortrinstider.

For medlemskab af Oldtimers betales et grund-kontingent på 100kr. Herudover betales et matchfee på 20kr hver gang, der deltages om onsdagen. Ønsker man at afregne for hele sæsonen incl. sædvanlige onsdage betales et samlet ”årskontingent” på 400kr. Dette inkluderer ikke deltagelse i månedsafslutninger og særlige matcher. Betaling på Mobilepay 25 63 83 04 (Connie Leth) med oplysning om medlemsnummer.

Turneringsbetingelser var omdelt og Birthe gennemgik hovedlinjerne. Beingelserne kan ses på hjemmesiden. I Oldtimers skal man være 55år. Fuldtidsmedlemmer med handicap på maks. 36 spiller Sydbanen, mens Nordbane-medlemmer uanset handicap kan spille Nordbanen.

Fra i år skal man selv booke tid. Fortrinstiden på Sydbanen for medlemmer af Oldtimers er onsdag 7:30-10:23. Ledige tider frigives kl. 24 onsdagen før, og kan herefter bookes af både oldtimers-medlemmer og andre. De sidste 3 tider er såkaldte lodtrækningstider, hvor spillere i disse tider mødes 15 min. før første tid og trækker lod. Dette er en god måde at få lejlighed til at spille med andre end de sædvanlige.

Vi har ingen fortrinstider på Nordbanen.

Månedsafslutning 4. maj afvikles som en holdmatch, hvor de 3 bedste scorer tæller. Vi spiller 9 huller på Sydbanen og 9 huller på Nordbanen. Dette er et af vore kompromisser. Tilmelding mulig i golfbox efter påske.

Venskabsmatch 15. juni, hvortil inviteres 55+ medlemmer i 5 af vore venskabsklubber. Spar Nord Fonden støtter arrangementet, som vi håber kan markere Køge Golf Klub og Oldtimers. Der kan deltage i alt 120.

Oldtimers årlige to-dages-tur har i mange år gået til Araslöv i Sverige, men i år prøves noget nyt, idet turen den 17.-18. august går til Samsø. Bue orienterede om turen, som i detaljer kan ses på hjemmesiden. Tilmeldingerne gik allerede i gang på infomødet.

Formanden bad medlemmerne om at udfylde de omdelte sedler og oplyse telefonnummer og email-adresser. Formålet er alene at give udvalget mulighed for at kontakte medlemmerne om vore turneringer.  

Connie gennemgik kort regnskabet for 2021, der helt i tråd med udvalgets hensigt om at balancere omkring 0 viste et lille overskud på 987kr. Oldtimers havde igen givet pæne tilskud til sæsonafslutning og julematch. Efter udvalgets mening skal Oldtimers have en buffer, men ikke generere midler. Oldtimers’ har stadig en egenkapital på 15tkr.

Bjarne viste en præsentation af de 6 vigtigste relativt nye golfregler for at minde os om, hvordan vi gebærder os på banen.

Sponsorer: Oldtimers har også i år SuperBrugsen i Havdrup som hovedsponsor. Endvidere er vi glade for at TandproTetikeren i Køge igen i år sponserer bolde til klappepræmier.

Vinsmagning: Bjarne gav ordet til Uddeler Thomas Eggebrecht fra SuperBrugsen i Havdrup, der stod for dagens vinsmagning, som deltagerne som sædvanlig tog godt imod.

Oldtimers-udvalget ønsker alle en god sæson 2022.

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Dansk Fugtstop3

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.