Dameklubben

Dameklubben

Læs mere

Herreklubben

Herreklubben

Læs mere

Oldtimers

Oldtimers

Læs mere

Mandagsklubben

Mandagsklubben

Læs mere

Bridgeklubberne

Bridgeklubben

Læs mere

Turneringsbetingelser 2022

OLDTIMERS KLUBBEN

Klubbens formål er at organisere ugentlige turneringer for medlemmer af Køge Golf Klub, som opfylder alderskriteriet. Oldtimers lægger vægt på at fokusere på det sociale samvær i forbindelse med turneringerne.

SPIL PÅ SYDBANEN

Deltagere:

Medlemmer fyldt 55 år i kalenderåret, der har et handicap på maks. 36,0 og/eller som er spilleberettiget på Sydbanen. Alle individuelle turneringer i Oldtimers er tællende. Udvalget sørger for, at dagens scores indtastes i Golfbox, således at handicapregulering sker automatisk.

Medlemmer af Oldtimers har fortrinsret til start på hul 1 i tidsrummet mellem kl. 7:30 og kl. 10:23 på onsdage.  Man bestiller selv tid i dette tidsrum i Golfbox. Vi har ingen fortrinsret, når Oldtimers spiller på udebane.

Tiderne 10.08, 10.15 og 10.23 er lodtrækningstider. Her møder man op 15 min. før den første tid (9.53) med sit scorekort. Derefter trækker man lod om, hvem der spiller sammen i de 3 tider. Der vil altid være tilmeldt en fra udvalget i lodtrækningstiden.

Fortrinsretten bortfalder en uge før spilledagen, dvs. kl. 24.00 onsdagen før, og herefter er der åbent for, at andre medlemmer og greenfeespillere kan bestille de ledige tider. Medlemmer af Oldtimers, som ikke nåede at bestille en tid inden frigivelsen, kan naturligvis også stadig bestille en tid.

Et medlemskab af Oldtimers koster 100 kr., og derudover betales en matchfee på 20 kr. pr. gang, som indbetales på Mobile Pay inden kl. 11 på dagen. Ønsker man at betale for hele sæsonen, er prisen 400 kr. Dette inkluderer ikke deltagelse i månedsafslutninger og andre særlige matcher.

Kontingentet kan indbetales på vores konto i Nordea, 2360 – 8474 273 831 eller på MobilePay til Connie Leth på 25 63 83 04. Husk at skrive navn og medlemsnummer ved betalingen.

Scorekort lægges i Oldtimers’ postkasse i kælderen umiddelbart efter onsdagens match og senest kl. 16. Hver spiller er ansvarlig for behørig kontrol og underskrift af kortet før aflevering.

Månedsafslutning med præmieuddeling

Ved månedsafslutninger spilles der gunstart, og der kræves tilmelding i Golfbox. Udematcher med gunstart kræver tilmelding i Golfbox.

Der uddeles som hovedregel præmier den første onsdag i måneden (for afvigelse se turneringsprogrammet) ca. kl. 14. Ugernes vindere bliver bekendtgjort ved opslag i kælderen og på hjemmesiden. Afgørelse sker i henhold til Køge Golf Klubs normale regler og anbefalinger for turneringer. Er du forhindret i at møde op, skal du huske at aftale med en stedfortræder, hvis du har vundet en præmie. Uafhentede vin-præmier uddeles som klappepræmier eller indgår i næste måneds præmieberegning. Klappepræmier tilfalder kun tilstedeværende personer. Klappepræmier tilfalder ikke personer, der har modtaget præmie i den pågældende dags match.

Spilleformer:

Spilleformen for den enkelte spilledag fremgår af turneringsprogrammet.

I Oldtimers spiller damer altid fra teested 49, mens herrer har frit valg af teested.

Individuel stableford spilles i 3 lige store handicaprækker. Udvalget forbeholder sig dog ret til at     slå rækker sammen, hvis der er få deltagere.

Slagspil

Spillere til og med HCP 27 skal spille slagspil,

Mens spillere over HCP 27 skal spille stableford.

Eclectic:

Der spilles eclectic de 6 spilledage, der er markeret med E i turneringsprogrammet. Det bedste resultat på hvert hul i disse runder indgår i spillerens eclectic resultat.

Alle spiller automatisk med i eclectic, uanset om man spiller slagspil eller stableford. Man skal dog have et resultat på alle huller for at tælle med i det endelige resultat.

Handicap indgår i opgørelsen med 50% tildelte slag.                                   

Greensome:

Parmatch stableford. Man tilmelder sig parvis i Golfbox. Begge spillere i parret slår ud fra teestedet, hvorefter de vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå.

Parrets spillehandicap (antal slag) opgøres som summen af 0,6 x laveste antal slag plus 0,4 x højeste antal slag (oprundet).  Når der spilles greensome, vil der være en person fra udvalget til stede for at hjælpe med udregning af spillehandicap. Der handicapreguleres ikke.

Holdspil: 3 bedste scores tæller

Holdene på 4 spillere sammensættes af turneringsledelsen. Alle 4 spillere på holdet spiller sin egen bold i stableford. De 3 bedste scores på hvert hul tæller i det samlede resultat. Hvis der mangler en spiller, indsættes en Pedro, som scorer 27 point. Der handicapreguleres ikke.

1-2-3, Irish rumble

Holdene på 4 spillere sammensættes af turneringsledelsen. Alle 4 spillere på holdet spiller sin egen bold i stableford. På de første 6 huller (hul 1 – 6) tæller kun det bedste resultat (bedste score) på holdet. På de næste 6 huller (hul 7 – 12) tæller de 2 bedste resultater, og på de sidste 6 huller (hul 13 – 18) tæller de 3 bedste resultater i det samlede resultat. Hvis der mangler en spiller, indsættes en Pedro, som scorer 27 point. Der handicapreguleres ikke.

Four-ball Bestball

Parturnering, hvor 2 par spiller mod hinanden. Tilmelding parvis eller enkeltvis. Tilmelder man sig som enkeltperson, sammensættes holdene af turneringsledelsen. Alle spiller sin egen bold. På hvert hul er det den bedste score hos hvert par, som tæller i det samlede resultat. Der handicapreguleres ikke.

Flagspil

En individuel slagspil turnering, hvor hver spiller får udleveret et flag. Flaget placeres der, hvor hans/hendes bold ligger, når vedkommende har brugt så mange slag, som den pågældendes spillehandicap udgør, og spillet er afsluttet for spilleren. Har spilleren ikke anvendt alle sine slag efter 18 huller, fortsættes på en ny runde, indtil slagene er brugt. Vinder er den spiller, som når længst. Hvis flere ligger lige, skal der foretages opmåling af, hvem der ligger nærmest hullet.

SPIL PÅ NORDBANEN

Medlemmer fyldt 55 år i kalenderåret kan deltage. Turneringen er for Nordbanemedlemmer uanset handicap.

Nordbanemedlemmer med handicap 36,0 eller derunder – eller som har spilleret til Sydbanen - kan deltage i Oldtimers turneringer på Sydbanen mod betaling af greenfee.

Tilmelding:

Oldtimers spiller turnering om onsdagen. Oldtimers har ingen fortrinsret for spil på Nordbanen. Ønsker man at deltage i Oldtimers turneringen på Nordbanen, skal man bestille tid i Golfbox.

For at deltage i Oldtimers turneringen skal man være medlem af Oldtimers. Kontingentet koster 100 kr. Derudover betales en matchfee på 20 kr. pr. gang. Ønsker man at betale for hele sæsonen på en gang, er prisen 400 kr. Dette inkluderer ikke deltagelse i månedsafslutninger og andre særlige matcher.

Kontingent betales på vores konto i Nordea, 2360 – 8474 273 831 eller overføres til Connie Leth på MobilePay 25 63 83 04. Venligst skriv navn og medlemsnummer ved betalingen. Matchfee på 20 kr. betales på Mobile Pay til Connie senest kl. 11 på dagen.

Ved månedsafslutning spilles der gunstart, og der kræves ligeledes tilmelding i Golfbox.

Spilleformer:

På Nordbanen spilles stableford over 18 huller i 1 række.

I Oldtimers spiller damer fra rødt teested, og herrer fra gult på Nordbanen.

Scorekort:

Scorekort lægges i Oldtimers’ postkasse i kælderen umiddelbart efter onsdagens match og senest kl. 16. Hver spiller er ansvarlig for behørig kontrol og underskrift af kortet før aflevering. 

Tællende turneringer:

Alle individuelle turneringer i Oldtimers er tællende turneringer. Udvalget sørger for handicapregulering.

Månedsafslutning med præmieuddeling:

Der uddeles som hovedregel præmier den første onsdag i måneden ca. kl. 14. For afvigelser se turneringsprogrammet. Ugens vindere bliver bekendtgjort ved opslag i kælderen og på hjemmesiden. Afgørelse sker i henhold til Køge Golf Klubs normale regler og anbefalinger for turneringer. Er du forhindret i at møde op, skal du huske at aftale med en stedfortræder, hvis du har vundet en præmie. Uafhentede vin-præmier uddeles som klappepræmier eller indgår i næste måneds præmieberegning. Klappepræmier tilfalder kun tilstedeværende personer. Klappepræmier tilfalder ikke personer, der har modtaget præmie i den pågældende dags match. 

Oldtimersudvalget

Marts 2022

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Nørregaard web

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.